Close
Close
 

    Vyhlásenie o súkromí

    Úvod

    RentPartner rešpektuje súkromie všetkých používateľov jej internetovej stránky a služieb a s osobnými údajmi zaobchádza dôverne. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme mohli čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vybaviť vaše požiadavky a optimalizovať naše služby. Na marketingové účely budeme vaše údaje používať iba s vašim súhlasom.

    V tomto vyhlásení je uvedené, ako zaobchádzame s danými informáciami a na aké účely ich používame.

    Kto je zodpovedný za moje osobné údaje?

    Toto vyhlásenie o súkromí sa vzťahuje na spracovanie údajov spoločnosťou RentPartner a všetkých jej spoločností (ďalej ‘Boels’). Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je Boels. Vaše osobné údaje nepredávame tretím osobám.

    Aké osobné údaje sa ukladajú?

    Ukladajú sa údaje, ktoré nám o sebe poskytnete a údaje o návštevách našich on-line kanálov. Môžete si pod tým predstaviť:

    Odber a dodávku našich produktov: pri požičiavaní alebo nakupovaní produktov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Napríklad meno, adresu, bydlisko a finančné údaje
    Vytvorenie účtu: údaje, ktoré poskytujete pri vytvorení účtu, napríklad vašu e-mailovú adresu a používateľské meno
    Dopyt po produktoch alebo službách cez naše stránky a aplikácie: údaje, ktoré poskytujete pri dopyte po produkte (napríklad katalóg), napríklad vašu e-mailovú adresu
    Používanie internetových stránok a aplikácií, takže navštívené stránky

    Ako sa moje osobné údaje spracujú?

    Tieto údaje sa môžu použiť na:

    • Spracovanie objednávok a vratiek
    • Vytvorenie osobného účtu
    • Kontaktovanie v prípade problémov alebo otázok v súvislosti s objednávkou
    • Informovanie o nových a / alebo upravených službách
    • Marketingové ciele, ako je zasielanie noviniek a cielených ponúk
    • Vytváranie analýz pre zlepšenie našich služieb
    • Vytváranie informácií pre manažment v súvislosti s výrobkami a vývojom služieb
    • Predchádzanie zneužitiu a nevhodnému použitiu našich služieb

    Ako dlho budú moje údaje uchované?

    Spoločnosť Boels si vaše údaje ponechá tak dlho, ako bude trvať uskutočnenie cieľov na ktoré boli zozbierané a spracované, alebo tak dlho, ako to stanovuje zákon.

    Aké mám práva?

    Kedykoľvek máte právo vyžiadať si informácie o vašich osobných údajoch (raz ročne zdarma). Ak vaše údaje nie sú správne, úplné alebo aktuálne, môžete vzniesť požiadavku na ich zmenu/odstránenie. Ak chcete požiadať o svoje osobné údaje, alebo ich chcete odstrániť alebo zmeniť, obráťte sa na privacy@boels.com. V rámci predchádzania zneužitiu vás môžeme požiadať, aby ste sa adekvátnym spôsobom identifikovali.

    Vaše údaje nemôžeme odstrániť v prípade zákonom stanovenej povinnosti uchovať ich, ako sú ustanovenia v súvislosti s účtovníctvom, alebo ak existujú iné zákonné dôvody pre uchovávanie takýchto údajov, ako sú napríklad neuhradené dlhy.

    Ako sú moje osobné údaje chránené?

    Spoločnosť Boels využíva na ochranu osobných údajov technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad kódovanie citlivých informácií a používanie kontroly prístupu na naše lokácie a autorizáciu určitých skupín zamestnancov. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne vylepšujeme podľa vedeckotechnického rozvoja.

    Stránky spoločnosti Boels vám môžu ponúknuť možnosť dostať sa na iné stránky, ktoré nepatria spoločnosti Boels. Spoločnosť Boels nemá žiadnu kontrolu nad obsahom alebo inými znakmi týchto stránok a nenesie za ne zodpovednosť.

    Používanie cookies

    Boels používa cookies. Cookie je malý súbor, ktorý sa posiela spolu s našimi internetovými stránkami cez váš prehliadač na váš počítač, mobilný telefón alebo tablet.

    Naša internetová stránka používa cookies aby uľahčila prihlasovanie na naše stránky, umožnila naplniť nákupný košík a zapamätala si vaše nastavenia a preferencie. Tieto cookies môžete vo svojom prehliadači odmietnuť, ale toto môže mať negatívny vplyv na váš používateľský komfort.

    Cookies môžete odstrániť iba vy sami, pretože sú uložené vo vašom počítači, mobilnom telefóne alebo tablete. Pred odstránením cookies sa poraďte s návodom svojho prehliadača.

    Cookies tretích strán

    Spoločnosť Boels využíva cookies tretích strán na vytváranie štatistík pre analytické nástroje, ako sú Google Analytics a Hotjar. Spoločnosť Boels tieto služby využíva na získanie prehľadu používania návštevníkov stránky.

    Informácie, ktoré spoločnosť Google zozbiera sú maximálne anonymizované. Vaša IP adresa sa rozhodne neukladá.

    Úpravy vo vyhlásení o súkromí

    Toto vyhlásenie o súkromí sa môže opraviť. Skontrolujte túto stránku, aby ste sa uistili, či neboli vykonané úpravy.

    Kontakt

    RentPartner
    Dr. Nolenslaan 140
    6136 GV Sittard
    Holandsko

    E-mail:                 privacy@boels.com 

    Pomocou týchto informácií o súkromí vás informujeme o spôsobe, ako zaobchádzame s vašimi údajmi. Pokiaľ máte v tejto súvislosti ešte otázky, môžete sa obrátiť na adresu privacy@boels.com.