Close
Close
 

    Údržba parkiet

    !

    Skontrolujte nižšie


    Pozor
    · Zabezpečte, aby z podlahy netrčali klince či skrutky.
    · Pred brúsením drevenej podlahy najskôr dôkladne odstráňte všetky podlahové lišty.
    · Brúsne pásy sa musia z polovice prekrývať.
    · Strednou rýchlosťou brúste smerom dopredu a dozadu po rovnakej brúsnej dráhe.


    Brúsenie:

    1
    1. brúsenie:
    Použite brúsne pásy a kotúče so zrnitosťou 40. Brúskou na parkety brúste diagonálne v smere dreveného vlákna. Ak nie je podlaha úplne hladká, zopakujte vyššie uvedené úkony v inom diagonálnom smere. Okraje prebrúste okrajovou brúskou.

    2. brúsenie:
    Použite brúsne pásy a kotúče so zrnitosťou 80. Brúskou na parkety brúste pozdĺžne v smere dreveného vlákna. Okraje prebrúste okrajovou brúskou. Kúty prebrúste deltovou brúskou. Brúsny prach z posledného brúsenia zmiešajte s tmelom a použite na utesnenie škár a spojov. Nechajte 45 minút schnúť. Opakujte tento úkon, kým sa škáry nevyrovnajú s podlahou. Opäť prebrúste podlahu brúskou so zrnitosťou 80.

    3. brúsenie:
    Použite brúsne pásy a kotúče so zrnitosťou 120. Brúskou na parkety brúste pozdĺžne v smere dreveného vlákna. Okraje prebrúste okrajovou brúskou. Kúty prebrúste deltovou brúskou.
    Next

    Lakovanie:

    2
    1. vrstva:
    Pred lakovaním dôkladne povysávajte. Nepoužívajte vodu ani iné vlhké prostriedky. Na 10 m² použite približne 1 liter laku na parkety. Bez pritláčania naneste pomocou valca prvú vrstvu v páse širokom 1,5 metra. Na rohy a okraje použite plochý štetec. Vrstvu laku nechajte 1 až 2 hodiny schnúť.

    Druhú vrstvu naneste takým istým spôsobom.

    3. vrstva:
    Vrstvu laku mierne prebrúste strojom na leštenie/brúsenie podláh. Okrajovou brúskou prebrúste okraje. Použite brúsne kotúče so zrnitosťou 120. Dôkladne povysávajte. Tretiu vrstvu naneste rovnako ak dve predošlé. Skôr ako na podlahu umiestnite nábytok a iné predmety, nechajte vrstvu laku 12 hodín zaschnúť.

    Tu nájdete zvolené nástroje a materiál


    + Pridaj všetko do zoznamu práce


    • Výkon (W/V) 1250 / 230
    • Dĺžka lyžice (mm) 300
    • Výška lyžice (mm) 65
    • Priemer kotúča (mm) 178
    Brúska na okraje podláh 300 mm
    Brúska na okraje podláh 300 mm
    Od
    € 9,60
    Pridaj do zoznamu práce +
    • Výkon (W/V) 1500 / 230
    • šírka brúsenia (mm) 200
    • Rozmery (cm) 32 x 81 x 107
    • Hmotnosť (kg) 47
    Brúska na parkety 200 mm
    Brúska na parkety 200 mm
    Od
    € 30,40
    Pridaj do zoznamu práce +
    • Výkon (W/V) 1500 / 230
    • Počet otáčok (ot./min.) 150
    • Priemer kotúča (mm) 400
    • Objem nádrže (l) 15
    Čistiaci / leštiaci stroj na podlahy 450 mm
    Čistiaci / leštiaci stroj na podlahy 450 mm
    Od
    € 25,20
    Pridaj do zoznamu práce +
    • Výkon (W/V) 1380 / 230
    • Objem nádrže (l) 45
    • Rozmery (cm) 52 x 38 x 69
    • Hmotnosť (kg) 13,5
    Suchý-mokrý vysávač 45 l
    Suchý-mokrý vysávač 45 l
    Od
    € 14,40
    Pridaj do zoznamu práce +