Close
Close
 

    Ako postupovať pri prenájme?

    1. Poradenstvo (konzultácie)

    Naši skúsení pracovníci vám radi poradia pri výbere správneho zariadenia.

    2. Preukaz totožnosti a záloha

    Pokiaľ si chcete prenajať zariadenie, potrebujeme váš platný preukaz totožnosti. Zálohu môžete uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Vďaka ášmu nariadeniu o poistení v prípade poškodenia sa môžete vyhnúť riziku prípadného oškodenia zariadenia.

    3. Predanie stroja

    Zatiaľčo vám kvalifi kovaný personál vysvetlí, ako stroj funguje, skontroluje aj jeho funkčnosť. Následne vám zariadenie vydáme.

    4. Obdobie nájmu

    Pracovníkovi požičovne oznámite, na akú dlhú dobu si stroj chcete požičať. Pokiaľ neskôr zistíte, že zariadenie potrebujete dlhšie, môžete dobu nájmu predĺžiť telefonicky (pokiaľ nie je zariadenie rezervované) až o 1 týždeň. Pri dlhšej dobe nájmu sa musíte dostaviť do obchodu.

    5. Kontrola funkčnosti

    Aj pri vrátení bude vo vašej prítomnosti skontrolovaná funkčnosť zariadenia. Tak udržiavame naše zariadenia v stave vhodnom na prenájom.

    6. Výrobky na predaj

    Pri prenájme zariadení myslite aj na príslušné výrobky. Môžu vám pritom poradiť naši pracovníci.

    7. Odpočítanie zálohy a ceny na prenájom

    Zariadenie musí byť pri vrátení čisté a prázdne.Po schválení produktu vám vrátime zálohu a uhradíte účet. Pokiaľ sa zistí poškodenie a/alebo znečistenie prenajatého zariadenia, môžeme vám zodpovedajúcu sumu vyúčtovať. V tom prípade vám bude odpočítaná zo zálohy.