Close
Close
 

    Prenájom bez rizika

    Náročnejšia práca vyžaduje profesionálne zariadenie. Prenajímate si také zariadenie? V tom prípade sa môže stať, že počas prác vzniknú škody alebo nutnosť nevyhnutných opráv, za ktoré budete ako prenajímateľ zodpovedný.

    Preto sa poistite a zvoľte si našu jedinečnú úpravu o náhrade škody. Len 10 % ceny prenájmu pokryje z veľkej časti všetky* škody na prenajatom zariadení. Vyhnete sa tak nečakaným výdavkom, a to, samozrejme, veľmi poteší!

    • Maximálne pohodlie pri minimálnej námahe.
    • Rýchle vybavenie poistných škôd, takmer žiadne formality.
    • Automatické predĺženie zmluvy o prenájme.

    O podmienkach sa informujte vo vašom obchode.

    * okrem škody spôsobenej požiarom alebo krádežou