Close
Close
 

    Bezpečnot' nadovšetkor

    V požičovni Boels prenajímame iba jedným spôsobom: bezpečne. Všetci naši zamestnanci si v plnej miere uvedomujú svoju zodpovednosť a robia všetko pre
    to, aby zaručili bezpečnosť pre nás, našich partnerov, zákazníkov a materiálu, ktorý prenajímame.

    Môžete sa spoľahnúť na to, že manipulácia s našimi strojmi a nástrojmi je vždy bezpečná. Vo chvíli, keď do nášho sortimentu prijmeme nový tovar, dôkladne otestujeme jeho bezpečnosť pri intenzívnom používaní. Pokiaľ ide o bezpečnosť, sme nekompromisní.

    Za vašu bezpečost' ručíme takto:

    • Náš tovar pravidelne kontrolujú skúsení montéri.
    • Než vám stroje a nástroje požičiame, predvedieme vám, ako sa s nimi pracuje.
    • Naši partneri sa pravidelne zúčastňujú školení v súvislosti so správnou a bezpečnou manipuláciou so všetkými strojmi a nástrojmi, ktoré vedú naši zamestnanci.
    • Zrozumiteľné inštrukcie na manipuláciu dostanete v papierovej podobe.

    Bezpečné pracovné

    Dbajte na svoju bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných a rešpektujte pokyny v súvislosti s používaním ochranných prostriedkov pri manipulácii s daným strojom.

    Ochranné rukavice povinné
    Bezpečnostná obuv povinná
    Bezpečnostná prilba povinná
    Ochrana sluchu povinná
    Ochrana zraku povinná
    Ochrana dýchacích ciest povinná
    Pracovný/ochranný odev povinný
    Trekhaak benodigd Preprava v prívesnom vozíku
    Preprava v osobnom vozidle
    Potrebné ťažné zariadenie